Homeopatie
Programeaza-ti
O CONSULTATIE
Adresa: Pta Amzei nr. 10-22, Sector 1, Sc. B, Ap. 2, Bucuresti

Telefon: 021.319.74.95 | 0744.635.258

Email: homeopatie@trifa.ro
Telefon programari: 021.319.74.95 | 0744.635.258
Homeopatie

Sanatatea nu este totul dar fara sanatate totul poate deveni nimicColectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul http://www.homeopatie-trifa.ro reprezinta mijlocul de comunicare online sub care comunica CMI Dr. Trifa I. Mariana – Medicina Generala; Homeopatie, denumit in continuare „CMI Trifa”.
Datele cu caracter personal vor fi colectate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, denumit in continuare „Regulament”, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, referitoare la furnizarea serviciilor medicale, prelucrarea acestor date referindu-se strict la actul medical, diagnostic si tratament.
Colectarea datelor se face pentru prelucrarea in scopuri asociate actului medical, cum ar fi contactarea dumneavoastra (inclusiv prin posta, e-mail, fax, mesaje text SMS, WhatsApp sau telefon) in legatura cu serviciile medicale pe care le solicitati. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de CMI Trifa si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra, imputernicitului dumneavoastra. CMI Trifa nu instraineaza catre terti inregistrarile din baza de date.
Drepturile dumneavoastra
Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele personale. Astfel, pe langa drepturile existente in prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de stergere a datelor. Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Pacientul poate solicita informatii suplimentare referitoare la partenerii colaboratori (de exemplu farmacii homepate), precum si orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin ANSPDCP. Pacientul sau imputernicitul acestuia are dreptul de a solicita date personale stocate in registrele medicale, precum si rezultatele investigatiilor si examinarilor medicale, informatii privitoare la diagnostic, evaluari ale medicului, informatii privind tratementul homeopatic.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la (i) dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public cu exceptia datelor pentru care prelucrarea reprezinta o obligatie legala, conform Regulamentului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul de a inainta plangere se refera la inaintarea unei plangeri catre ANSPDCP, precum si dreptul pacientului de a se adresa justitiei, in conformitate cu Regulamentul. Pacientul isi poate exercita drepturile mai sus mentionate printr-o cerere in scris, care va fi inregistrata la CMI Trifa, comunicarea putand avea loc prin email sau posta.